Entreprenörskapet och det politiska slagfältet

”Företagsformen har kommit att bli ett verktyg för att driva samhällsförändring – vad kan man säga om denna utveckling?” Anteckningar från Karls föreläsning på KTHs kurs ”Tillstånd och trender”, 9 september 2009.