”Smitto(nto)logi”

”Panopticismens dagar är förbi; panspektrocismen är över oss. FRA och Heineken, Echelon och Wal-Mart – alla söker de mönster och skapar ordning genom datorbaserade förutsägelser av subjektets beteenden. Gabriel Tardes smittotänkande har plötsligt fått förnyad aktualitet.”

Läs artikeln, ursprungligen publicerad i Glänta, här.