Att sälja en vetenskaplig dröm

Något om begreppet ”vetenskapsentreprenör”, apropå ett besök på 4S annual meeting i Tokyo.

[...]

Skrivsommar

Kort post om pågående skrivprojekt.

[...]

”Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället?”

Utkast till kommande artikel i IMITs tidskrift Management of Technology.

[...]