Rättelse av rättelsen

Såg att Chargé d”™Affaires vid schweiziska ambassaden i Stockholm kommenterat min artikel om Schweiz och skatteparadis. Vill därför inflika en rättelse.

Såhär skrivs det i Expressen:

Kort sammanfattat konstaterar Karl Palmås att utvecklingsländers diktatorer och makthavare ostraffat kunnat placera sina illegitimt förvärvade pengar i Schweiz, som han kallar för skatteparadis. Han ifrågasätter vidare Schweiz beredskap att samarbeta med andra länder i kampen mot korruption och skatteflykt. En rättelse är här på sin plats.

Så, för det första – jag har inte skrivit att diktatorer som Marcos eller Abacha ostraffat gömt sina pengar. Var väldigt noga med denna formulering – skrev ”skyddade”, inte ”skyddar”. Däremot är det ju de facto så att de båda hade placerat pengar hos schweiziska banker. Detta har ju retts ut i efterhand, se exempelvis här, och detta är ju bra. Dessutom förstår jag att Schweiz representanter vill framhålla att man är medveten om problemet, och att man på senare år arbetat med att göra det svårare för diktatorer att gömma tillgångar. Poängen är dock att detta sker just i efterhand.

För det andra – om att kalla Schweiz ett skatteparadis – jag förstår att schweiziska myndingheter försöker distansera sig från det ordet. Samtidigt finns det ju en hel industri som lever på att upprätthålla bilden av Schweiz som just ett ”skatteparadis” – se exempelvis här, här, här… äh, det är lika bra att ni kollar här. Självklart kan schweiziska myndigheter bara delvis påverka det faktum att näringslivet väljer att kalla landet ett skatteparadis, men samtidigt – olika myndigheterna verkar ju också vilja odla denna bild av landet. Man kan inte ha kakan och äta den.

För det tredje – jag ifrågasätter inte schweiziska myndigheters beredskap att jobba vidare med frågan. Jag noterar bara att länder som Tyskland och USA nu drar åt tumskruvarna allt hårdare – och att dessa länder uppenbarligen inte tycker att utvecklingen går fort nog. Det faktum att dispyten med EU har pågått länge torde vittna om att att Schweiz trots allt inte varit helt beredvilliga att gå EU till mötes.