Prat på Kaospiloternas inspirationskonferens

Referat från mitt prat nere på Kaospiloternas konferens i Köpenhamn…

Här nedan står jag och pratar om hur den moderna synen på ekonomin bygger på en strikt funktionsuppdelning mellan näringsliv, stat och civilsamhälle. Frågetecknet är tänkt att representera min teori om att denna uppdelning nu ifrågasätts av en massa sköna, avvikande aktivist-entreprenörer.
Karl Palmås