Ord & Bild-tips: Tom Waits, Google, robotar, lava, hamnstadsflöden, och Göteborgsscenen

Vill bara tipsa om att tidskiften Ord & Bild har en ny fin sajt – och om några av de texter som finns där.

Ord & Bild är inte bara landets typ mest anrika kulturtidskrift – den är också väldigt ”på” när det gäller att analysera samtiden. I nya numret – tema ”Röster” – medverkar exempelvis Rasmus Fleischer med texten ”Runt rösten står ett stängsel”.

Dessutom måste jag lägga till ett par lästips från förra numret – om ”Människan efter människan”:

  • I de mörkaste datahallar”, av Pelle Snickars, om Google. (Har för övrigt just varit på konferens om digitalisering av litteratur; Snickars text gjorde sig hela tiden påmind:
    ”Elaka tungor påstår … att företagets enorma inskanningsprojekt av världslitteratur inte främst är avsett för oss användare. Den primäre läsaren är Googles eget datasystem.”)
  • Robotar och krig”, av Christopher ”Mandelbrot” Kullenberg, från samma nummer, som även diskuterades härförleden på Södertörns Högskola.

Vidare finns två av mina egna texter uppe för läsning – gå gärna in och kommentera:

  • Lava, kött och memer”, intro till Manuel DeLanda i nämnda nummer, redan puffad för av nämnde Rasmus.
  • Hamnstadens flöden”, från 2007, i numret på temat ”Vatten”. En ”flödesontologisk” beskrivning av Göteborgs ”icke-linjära” historia, även den inspirerad av DeLanda.

Slutligen: På webbplatsen pågår nu en undersökning. Redaktionen undrar ”Vad anser du om Göteborgs intellektuella klimat?”.