Att förutse passionerna

Insåg att det nu är mer än tio år sedan ”Predicting what you’ll do tomorrow” publicerades i Surveillance & Society.

Artikeln var en slags kulminering av ett samtal som då pågått ett tag om panspektrocism, och kopplade detta framväxande ”diagram” med ekonomins organisering. Självklart har det hänt en hel del sedan dess. Begrepp som ”big data” har hunnit komma och gå. (När jag skrev artikeln var det ”analytics” som var huvudbegreppet.) Många av tematikerna kom sedan att diskuteras i termer av algoritmer och ”surveillance capitalism”.

Hur som helst, jag funderar på om det är värt att göra ett omtag här, och ställa denna utveckling i en annan historisk kontext. ”Predicting…” är skriven i kontexten av brottet mellan fordism och post-fordism, och dessutom i brottet disciplinärt samhälle/kontrollsamhälle. Det vore spännande att istället kolla upp Hirschmans The Passions and the Interests – detta skulle sätta utvecklingen i annan dager, och dessutom koppla fint till spänningen mellan det ekonomiska/Kapitalismus och samhällsstyrning. Ett sådant resonemang skulle även kunna handla om ett skifte som inte bara inbegriper digital spårbarhet och prediktion, utan även de mer designer-/beteendevetenskapliga tendenser som fångas i ordet neuroliberalism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *