Knyta ihop säcken

Två slutversioner ivägsända idag: Dels en artikel (med Otto) om designmetoders plats inom näringsliv och offentlig saktor (samma spår som Quasi-Quisling), dels en bok om Göteborg (där jag assisterar Jan Jörnmark och Joakim Forsemalm). Artikeln publiceras i vår, i Organizational Aesthetics, boken kommer ut i januari.