Boksläpp ikväll: Stjärnpalatset

Vi har ju redan slagit fast att man ikväll, om man befinner sig i Stockholm, lämpligen tar sig till Dramalabbet på Mosebacke för att se på Pulp Puppets. Om man däremot råkar vara i Göteborg så beger man sig till Win-win, där författaren och Ord & Bild-redaktören Martin Engberg släpper sin nya; Stjärnpalatset.

Bokpresentationen förtäljer att berättelsen

utspelar sig i en framtid som ligger cirka fyrtio år framåt i tiden. Årstiderna är nästan borta, och snart kommer den sista våren. I detta istidslandskap har en diktatur skapats som bygger på ständigt mytbildande. Det handlar om reproduktion, till vilket endast vissa blir utvalda – om än reproduktion på ett helt annat sätt än vi vanligtvis menar.

Spännande; ser direkta paralleller till Tardes Underground Man, som ju också utspelar sig i en framtid där klimatförändringar fått mänskligheten att forma ett samhälle där synen på reproduktion – kroppslig, men framförallt kulturell sådan – spelar en central roll. (Se Christophers kommentar om Tarde som ”proto-kopimist”.)

Hur som helst – ta er dit – dörrarna öppnar sju, tilltugg erbjudes!