Ett rörigt virrvarr av heterogena entiteter

Var ute i (nytt) fält förra veckan, missade därför att artikeln om ”De levande samhällenas röveri” (i Ord & Bild, tema mat) omnämnts av Aftonbladet Kultur.

Roligt att greppet med kemilektionen och ammoniumnitrat-pratet uppskattades: Texten syftade ju delvis till att lyfta fram icke-mänskliga aktörers roll i det politiska spelet om mat. Som skribenten noterar – det är dessvärre ovanligt att dessa lyfts fram inom kulturfältet.

Och visst – texten är lite krånglig. Den snirklar sig mellan olika typer av entiteter, zoomar in och ut, rör sig mellan det konkreta och det abstrakta. Till viss del är detta ett medvetet grepp; ett försök att ”platta ut” analysen av mat-sammanhanget på Sri Lanka, att granska radikalt olika entiteter på ett ”symmetriskt” vis. Därav den Whiteheadska poängen att ”allting” – fiskebyar, båtar, ammoniumnitrat-molekyler – ”är samhällen”. Världen är ett rörigt virrvarr av heterogena entiteter, som i allmänhet hänger samman på krångliga och oväntade vis.

Dessutom är texten relativt lång, vilket i gengäld medförde att vi kunde få in en hel del ”rikt material” från vår treåriga etnografi. Måhända är detta lite overkill – något som passar bättre i en antropologisk monografi, snarare än i en kulturtidskrift? Samtidigt är det intressant att just kulturtidskrifter visar sig villiga att publicera denna typ av material; dessvärre tycker ju akademiska förlag att de inte längre har råd med att publicera sådana monografier.

Som skribenten påpekar: En allmän guide till läsaren är att texten (på ett nästan övertydligt vis) rör sig mellan

  • konkret fältdata (möten med restauranginnehavare, bönder, NGO-företrädare, biståndsorgan, företagsrepresentanter) och
  • abstrakt resonerande (Mitchell om generaliserande abstraktioner, debatten om Gröna Revolutionen, Whiteheads samhällen, Kjelléns vitalism, Foucaults biopolitik, Deleuze/Guattaris territorier).

Hur som helst, det röriga sammanhanget kan skrivas samman på tusen olika sätt – och säkerligen på sätt som skapar bättre överblick. Vill dock påpeka att redaktörerna gav oss utmärkt stöd; är tacksam för att de lät oss experimentera med snirkligheten.