Dagens boktips

Naturkatastrofslitteratur: Ni som ännu inte hunnit barrikadera er hemma kan med fördel plocka upp Rebecca Solnits A Paradise Built in Helllämpligt bibliotek.

Solnits tes är att naturkatastrofer kan skapa ett tillstånd där människor – när de ”befriats” från formella maktstrukturer – börjar återuppfinna samarbetsformer och demokratiska procedurer. NYT-recencenten avslutar:

The provocative image that stuck with me from ”A Paradise Built in Hell” is this one: When the electrical power failed after the 1989 Bay area earthquake and after Hurricane Katrina, the light pollution that usually blotted out the night sky vanished. All the stars came out.

”You can think of the current social order,” she writes, ”as something akin to this artificial light: another kind of power that fails in disaster.”

Man kan se varför detta budskap appellerar till David Graeber, som väver in detta i beskrivningen av Occupy-experimentet.