Första resurskrisen sedan 1848?

Mer apropå den gröna nya given.

Financial Times körde nyss en specialrapport om ”innovation in energy”, och när jag läste den kom jag att tänka på Alain Lipietz förespråkande om gröna nya given. Refererade kort till Lipietz i min senaste ledare för cogito, skrev där att han ”understryker att dagens kris delvis orsakats av en mat- och resurskris”. Detta är en rätt stor poäng att göra, såhär skriver han i Green European Journal:

standard explanations to the crisis of 1929 came immediately to the front after the crash of Lehman Brothers in 2008. And of course, all of them captured an aspect of reality, since a major crisis is always multi-layered. But in the present crisis, a new aspect appears, invisible in all crises of the XXth century: the development of an ecological crisis. It is not absolutely ”new”. That was a general character of all major crises until 1848! But it is new for developed capitalism. So new that Marx, Keynes, Regulation Approach and Mainstream were able to ignore it in their analysis of all post-1848 crises”¦

Här är Lipietz lite självkritisk: Regulationsansatsen är den politisk-ekonomiska teoribildning han själv arbetat med. Hur som helst, han menar alltså att de senaste årens ökande resurspriser – framförallt matpriser – spelade en roll i det hela:

The macroeconomic outcome of the FFFF nexus [kompromissen i markanvändning mellan Food, Feed, Fuels och Forests] was the take-off in food prices. A tragedy in the LDC, which had been committed by World Bank and IMF to gave-up local traditional food crops: a wave of hunger riots swept the Third World. And ”just” an increase in the cost of living in the North. As a result, the ”subprime” indebted poor households in USA had to choose: pay for food, for car fuel, or for housing. And they gave up their mortgaged houses to banks, depressing deeply the housing market”¦ and ruining the banks! For the first time in capitalist history since 1848, a bad crop triggered a crisis Ancient Regime.

För första gången sedan 1848 skapade en dålig skörd en kris… Hmm, jag är alltid lite skeptisk mot anspråk på att fånga Ekonomins yttersta kausala samband, men detta är hur som helst en intressant hypotes. Oavsett vilket känns det fullt rimligt att frågeställningen kring ”the FFFF nexus” kommer att ha återverkningar framgent.