Gårda-demo på lördag

Trycket kring Gårda ökar: På lördag är det demonstration, i anslutning till husockupationen. Kommer själv inte vara på plats (är inte i stan), men deltar själv i arrangemang kring Gårda lördagen därpå (den 25e). Mer info om detta följer.