”Försvarsministerns nya filosofi” på Eurozines webb

En kortis om nya artikeln i Arena.

Min text inom ramen för Arenas posthumanism-nummer, som diskuterar FRA, panspektrisk business, gubbslemsprojektet och Lazzarato, finns nu ute på Eurozine (svenska, engelska, svensk pdf).

Häromdagen skrev Lars Linder på DN Kultur en bra kolumn om temat och artikeln. Helt riktigt – samma ögonblick som vi dödar det mänskliga subjektets särart måste vi uppfinna det på nytt. Det faktum att man gillar en ontologi som pratar om ”icke-organiskt liv”, ”aktanter” osv. behöver ju inte betyda att man tycker att vi skall vara lika snälla mot stenar som vi är mot våra medmänniskor.

Linder har även rätt kring det som jag vill fånga med gubbslems-/slime mould-diskussionen – att det immanent i en massa finns möjligheter för bildandet av olika mönster. Samtidigt är det viktigt att förtydliga; här får vi inte hamna i den gamla masspsykologiska föreställningen om att den förnuftiga individen korrumperas då den blir en del av en massa. Kom ihåg – för Tarde finns det ingen subjektivitet utan existensen av en andlig smitta. Det finns alltså ”goda” och ”onda” smittor, mer eller mindre levbara ekologier som kan uppstå i människomyllret. Gubbslemmandets abstrakta maskin är en av flera möjliga – vissa gruppdynamiker är ju riktigt vackra. Återigen – back to Spinoza – vi vet ännu inte vad de sammankopplade sinnena kan göra!

PS. Rusar mot skrivdeadline, och har ännu inte hunnit lyssna på senaste K1 på Sveriges Radio P1, där jag medverkar. Kommenterar sannolikt programmet någon gång i början på nästa vecka.

Uppdatering, lördag morgon: Länk till scannad version till Linders kolumn. (Tack Heiti!)