Ständigt detta (s)lem

Skriver för närvarande på text om mitt (postdoc-)livs historia, och eftersom avnämaren är akademin kommer follow-the-phlegm/ryggdunksvisualisering/slemboken inte att uppta någon nämnvärd plats. (Inga peer-review-artiklar = ingen relevans whatsoever.) Icke desto mindre är slembegreppet ett viktigt verktyg för att förstå olika skeenden: Roligt att läsa Approximationers analys av Nuders och Östros karriärval.