Den nya humanismen i DN

DN Kultur satsar på ett samarbete med KTH kring ”environmental humanities”.

Björn Wiman förklarar att det behövs en ny humanism, eftersom vi alltmer har kommit att

omförhandla gränserna mellan det som vi fram till nu har kallat ”natur” och ”kultur”.

Än så länge märks detta samarbetet i denna översatta artikel, svårt att säga alltför mycket om denna satsning såhär långt. Oavsett vilket – roligt att landets mest inflytelserika kulturredaktion har börjat söka sig mot detta samtal. (Inom akademin har det ju pågått ett bra tag nu, ibland under benämningen ”posthumanism” eller ”mer-än-humanism”.)

Sedan skall vi väl inte vänta oss ett alltför radikalt brott mot det som varit. Sannolikt kommer ”naturkulturradikalismen” (eller ”kvasiradikalismen”) även framgent vara en margninell hållning, jämfört med den vedertagna kulturradikalismen.