Tillbaka till vardagen: Den kommande boken

Efter några veckors kampanjande inför Europavalet är nu fokuset tillbaka på forsket.

Mer specifikt fixar jag med boken som skall komma ut i höst. Materialet bygger på Sri Lanka-projektet ”Tracing the innovations of societal entrepreneur”, och kommer att publiceras i olika skepnader. Dels forskningsartiklar (som publiceras som appendixkapitel), dels visuellt material. Till detta kommer en serie korta essäer, som bygger på abstraherande från fältupplevelsen.

Boken är ett samarbete med fotokonstnären Kerstin Hamilton och utvecklingsforskaren Jonas Lindberg. På så vis kan publikationen även ses som en slags triangulering – vi kommer åt den lankesiska staden Hambantota från olika håll. Här är ett exempel på Hamiltons material:

The String of Pearls (2013) from Kerstin Hamilton on Vimeo.

Om allt går fint kan man se det färdiga resultatet på bokmässan.