Vad händer inom övervakningsforskningen?

Rapport från Surveillance and Society-konferensen.

Var i slutet av förra veckan i Barcelona för att presentera pappret om GPS och quantified self-grejen. Fick en del bra kommentarer, får se vart jag skickar materialet. Sannolikt väntar jag in ett kommande Surveillance & Society-nummer om just QS-rörelsen.

Slutdiskussionen i plenum var intressant – det var en diskussion om vilka nya tendenser som växer fram inom övervakningsforskningen. Torin Monahan tyckte sig se följande trender:

1. Övervakning som social praktik. Det börjar komma en hel del forskning om hur övervakning upplevs, skriven av akademiker som influeras av etnografiska/antropologiska ansatser. Mitt papper passar väl in i denna fåra.

2. Data enactedness. Hur materialiseras och aktualiseras data i konkreta situationer? Här varnade Monahan för en slags fetischering av teknologi – vilket nog är klokt. Övervakningsstudier kan lätt falla in i ett fokus på prylarna, frikopplade från dess användning och deras politiska effekter.

3. Marginaliserande övervakning. Hur hänger övervakning samman med social exkludering? Detta har Monahan för övrigt redan skrivit om: ”By this term, we refer to the creation or enforcement of conditions of marginality through the application of different surveillance systems for different populations”.

IMG_0532

Hur som helst, bra konferens! Missade dock Jonas prat om big data – ett annat ämne som var hett under konferensen.