Mer Beck

Apropå Beck; har skrivit en Cogito-ledare om densamme.

On ”the new self-employed”

Olav Fumarola Unsgaard and myself have co-written a book chapter on ”self-employment and generational equality”. The introduction can be found at Olav’s blog.

Beckminnen

Vid årsskiftet gick Ulrich Beck bort. Här en kommentar till Giddens och Lashs minnesord.

read more »

Ehnmark om Tocqueville

Något om Anders Ehnmarks Slottet: En essä om Alexis de Tocqueville.

read more »

Museveni om Kina

Apropå Kinas investeringar och infrastrukturbyggen i Uganda.

read more »

The Economist om academies och vinstutdelning

Kortis om att senaste numret av The Economist utvärderar brittiska skolreformen.

read more »

The Hambantota Connection: Boksläpp och Ny Tid

Ett par introduktioner till bokens resonemang.

read more »

Vinstfrågan

Så har det då börjat skrivas mer konkret om begänsad vinstutdelning – under senaste veckan har det kommit en del artiklar, och dessutom har Cogitos jämfärande studie om välfärden i EU släppts.

read more »