”Hur kan man glo på brödrostar medan barn svälter i Afrika?”

Under gårdagens ellipssamtal refererade Mats till Ian Bogosts refererande till Mark Nelsons fyndiga tweet:

radical critique (n.) – applying well-worn tools in the conventional way to reach the expected conclusion

Det hela låter mycket bekant, och är hyfsat träffande. (Jämför med diskussionen om prefab social theory.) Bogosts post är ett inlägg i hela debatten om huruvida trippel-O leder till ett elände för ”vänstern”. Väl värt att läsa, även om IB hade kunnat vara aningen mer uttömmande.