Onaturlig surfing

Kort tanke i flödet.

Först – Fredrik tipsar om sin text om en ny Cioran-översättning. Boken ifråga anknyter till

misologin, hatet mot ord. Enligt misologerna gör det symboliska tänkandet i bästa fall världen tråkig och kall, och i värsta fall förintar det världen genom teknologin som är dess logiska konsekvens. […] hos de flesta misologer står ordet  i vägen för något renare och mera äkta. Känslan, kroppen och den oförmedlade upplevelsen har enligt misologerna förtrampats av definitioner och teori.

Sedan – monki tipsar om story kring surfares skräpproblem. Galet, skrämmande, äckligt foto:

En tub formad av skräp, mitt ute ingenstans – notera att bilden inte är tagen inne i något urbant område.

Har under sommaren börjat umgås med en GPS för att göra något kring ”quantified self”-grejen. Relationen mellan kvantifiering och brädsporter är ju speciell – just surfing beskrivs ju ofta som en sysselsättning som inbegriper ”känslan, kroppen och den oförmedlade upplevelsen”. Vad händer med upplevelsen när man har övervakningsdonet på armen? Hur förändras själva aktiviteten av att en abstraktion av densamma loggas, nedskrivs och delas?

Här kan man ju välja att gå primitivist-vägen och tolka fenomenet i termer av gestell osv. Samtidigt vore det intressant att ta det hela någon annanstans. Tänker lite på Zizeks kritik av ”ekologism”, och dödandet av föreställningen av en Natur av harmoni. Går det att surfa på – och kanske lära sig att älska – vår tillvaros artificialitet? Monki illustrerar – notera att Zizek ser ut att njuta:

Zizek älskar skräpsurfing

3 tankar kring ”Onaturlig surfing

  1. monki

    Kul sammanställning av dessa vågor på internäten. Tänker att Latours näsa är en referens här också som snarast menar att man kommer närmare något ju mer det mäts. Att man kan upptäcka nyanser man inte såg där tidigare, och kanske också *känna* dessa nya upptäckter med högre sensibilitet. Kanske är frågan *hur* man ska logga och förhålla sig till loggningen för att detta ska uppstå. Att skriva dagbok är till exempel ett livsloggande som ofta sägs ge ökad självkännedom.

  2. Kalle P Inläggsförfattare

    Utmärkt monki – Latours näsa hade jag inte tänkt på! Nu är ju viktigt att låta fältet invända, och inte köra över detsamma med teori, men det är ju självklart på detta vis som jag bör utmejsla de olika positionerna kring livsloggandet. Dessutom – hur:et tecknas ju fint med just fältarbete.

  3. Pingback: Surfstudier |

Kommentarer är stängda.