Norrmännen. Igen.

Känns som att norrmännen gör allting rätt – nu har de skapat en SNA-/sociogram-ritande databas över makthavare. Vi borde sända fler rapportörer.

Förra veckan var jag ju i Dale för att försöka beskriva byn i flödesontologiska termer – som ett mer eller mindre intensivt flöde av materia-energi, som en emergent organism präglad av rytmer, resonanser och olika flödeslogiker. Där antog jag rollen som ”civilsociolog”, och fick den obehagliga känslan av att vara det Deleuzianska århundradets motsvarighet till tidsstudiemannen.

Detta dels för att man som civilsociolog inser att ju mer integritetskränkande man är, desto vackrare kunskap kan man bygga. Fler övervakningskameror och blåtandssniffare = bättre möjligheter att beskriva flödena. Djupare kartläggning av studenters preferenser = mer spännande sociogram.

Förra veckans konstellation har ju viss historisk grund – tänk ”Psalmer från köket”, där svenska rationaliseringsingenjörer reser till norge för att övervaka beteendemönster i köket. Samtidigt är den relevant för den samtida FRA-debatten – det var ju norska publicister som klagade på FRAs inskränkning av deras möjligheter att utföra sitt journalistiska arbete.

Men norrmännen är inte bara bra på att kritisera överhetens eventuella missbruk av övervakningen. Nu verkar det som att de har utveckat ett finfint undervaknings/sousveillance-verktyg, i stil med TheyRule.net: The people who brought you såndär brun ost, now proudly present Maktbasen. (Fick tipset av Johan, som även funnit denna artikel på netzpolitik.org.)

Maktbasen är på många sätt bättre än TheyRule – bättre sökbarhet, enklare (om än inte lika snyggt) användargränssnitt. Och – kanske mest intressant – precis som i FRA-fallet är det inte coola aktivister som varit i farten, utan verdens beste kringkastingselskap, NRK. Heja Norge!