Om pipelinen som leder till arkivet

Första forskningsartikeln från Lankamaterialet är nu ute. Vet inte riktigt vad jag skall skriva om den; review- och produktionstiden är ju ganska lång, så minns knappt vad texten handlar om.

Pipelinen för textproduktionen sträcker sig över några år: Första året bloggar man om temat; år två kanske man presenterar ett papper på konferens; år tre går artikeln igenom reviewprocessen; år fyra kanske den publiceras. Sedan kan man lägga den till handlingarna.