Tidsbesparande åtgärder

Testar att posta grejer från mobilapp. Kanske kan komma till användning.