”En luvtröja gör ingen revolution”

För er som inte läst – vill bara tipsa om Sanna Samuelssons text om entreprenörskläder.

Fin text – var ett tag inne på att strukturera min docentföreläsning utifrån den, men kom på andra tankar.

Lite kort kan man säga att mina kommentarer i artikeln berör två teman. För det första har vi den analys av entreprenören-med-aktivist-retoriken som finns i slutet på Prometheus eller Narcissus? Alltså:

De värden som förknippas med 68-generationen, det revolutionära och okonventionella, kreativa och fritänkande, har tagits över av IT-entreprenörerna. Deras lösa och lediga klädsel signalerar det nya, ett ändlöst flöde av kreativa idéer som förändrar världen.

För det andra har vi frågan om ”the re-invention of invention”:

På 1900-talet var det ingenjörer med vita rockar på de stora företagen som kom med nya idéer […] Idag är det modernt att tänka att labbet finns utanför företaget. Det är massan som man suger ut kreativa lösningar ifrån. Man använder sig av den kollektiva intelligens som finns på till exempel bloggar och Twitter.

Jag kommer att borra lite i detta framgent. Har lite forskning på temat planerad – hur yttrar sig detta ”omvälvande av omvälvandet”?