D5 lever: Nyöppnad blogg, och filmdiskussion om makt

Hos tankekollektivet D5 bloggar nu Jerker om Svenskt Näringslivs sagovärld. I torsdags arrangerade D5 även ett intressant seminarium om maktstrukturer.

Torsdagen var riktigt lyckad – ett 20-30-tal besökande diskuterade den makt som utövas av storföretaget. Jag försökte provocera en aning, företräda någon form av Deleuzianskt maskiniskt tänkande, utifrån mitt provokationspapper ”Dags att gå vidare från textbesattheten”: Företaget är en emergent struktur, mer än summan av dess ingående delar, och kan inte reduceras till invididens/det mänskliga subjektets medvetna handlingar. 

Det blev en bra diskussion om hur makthierarkier hänger samman: John Higson som startade Street hängde på, talade om skillnaden mellan ett litet företag och det som händer när det växer till att bli The Corporation. Michele Masucci tyckte däremot att filmens fokus på företagshierarkier, och mer generellt ett Deleuzianskt maskin-tänk, avleder blicken från andra ekonomiska skeenden. Många tyckte dessutom att mitt ”post-humanistiska” perspektiv kan vara lite farligt – leda till att vi som individer avhänder oss ansvaret för företags handlande (vilket är en bra poäng).