”Hur entreprenörer överskrider gränsen mellan ekonomi och politik”

Här, i Upsala Nya Tidning, finns en till finfin recension av Prometheus…-boken.

Läste för övrigt igenom delar av boken härom dagen, och jag tänkte lite på det som även recensenten påpekar: Det är stundtals rätt teoritungt, och exemplen nyttjas främst som verktyg för att åskådliggöra olika perspektiv på samhälle och politik. Denna vinkel har en del nackdelar – det kan bli lite trögt för den allmänna läsaren. (”Det blir lite tjatigt sådär”, som förläggaren torrt konstaterade på släppfesten.) Dessutom är det ju allmänt farligt att ensidigt knöka in verkligheten i sin förfabricerade samhällsteori.

Samtidigt skall denna bok ses som en del av den diskussion om ”samhällsentreprenörskap” som uppstått ur KK-stiftelsens forskningsprogram med samma namn. Fältet är nämligen – precis som den internationella diskussionen om ”social entrepreneurship” – relativt oteoretiserat. Något förenklat kan man säga att merparten av det som skrivits under 00-talet har varit optimistiska fallstudier som lyfter fram någon person eller organisation som gör något behjärtansvärt. Alltså, som eminente Richard Swedberg skriver,

the current literature on social entrepreneurship is richer on inspiring examples and anecdotes than it is on theoretical insights and analytical power. (Swedberg, 2006: 21)

Swedberg – som ju skrev ovanstående 2006, men fortfarande har rätt i karaktäriseringen av fältet – efterlyser mer av Schumpeter. I Prometheus… vill jag ge ytterligare några verktyg för att förstå och beforska sammanflikandet av entreprenörskap och aktivism, innovation och politik. I vanlig ordning måste fältet tillåtas att invända mot dessa teoretiska verktyg.

(Pratar för övrigt om boken i relation till forskningen om samhällsentreprenörskap i en relativt nypublicerad intervju som gjorts inom ramen för KK-stiftelsens program. )

—-

Swedberg, R. (2006) ”Social entrepreneurship: the view of the young Schumpeter”, i C. Steyaert & D. Hjorth (red.) Entrepreneurship as Social Change. Cheltenham: Edward Elgar.

5 tankar kring ””Hur entreprenörer överskrider gränsen mellan ekonomi och politik”

  1. Stefan Molnar

    Håller verkligen med angående det där med oteoretiserat… tycker ovanligt mycket av det som skrivs inom området är under all kritik.. ofta beskrivs entreprenörskapet på ett sätt så att inte fenomenets komplexitet fångas och dessutom fångas inte heller alltid komplexiteten vad gäller alla de sätt som begreppet används på.. för det tredje tycker jag ofta man misslyckas med att på ett bra sätt förhålla begreppet till saker som socialt företagande och social innovation. Ska verkligen bli kul att läsa din bok!

  2. Fredrik

    Visst var den teoretisk, och visst är det bra att vara lättillgänglig, men måste säga att den (och även slemboken) hör till de mest lättillgängliga beskrivningarna som jag sett av de teoretiker/teorier du tar upp. Och det är ju också en ”demokratisk” poäng att göra mkt svåra teorier nästan-lätta, så att det rent akademiska/teoretiska och det praktiskt inriktade kan närma sig varandra och teorierna bli mindre monopoliserade!

  3. Förläggaren

    Instämmer kraftigt med Fredrik ovan. Detta är för mig bokens främsta tillgång, att den har en enorm pedagogisk och klargörande effekt för alla som är intresserade av frågorna och vilka möjliga synsätt som kan tänkas leda någon vart i vår tid.

Kommentarer är stängda.