Legitimationsprobleme im TechnoWissenschaftlicher Spätkapitalismus

En gång i tiden var det tänkt att jag skulle luta mig mot Habermas legitimitetskris-bok i min avhandling. Detta var under ett kort fönster i tiden – kanske någon månad.

Så blev det inte. Både institutionalism och politisk ekonomi (regulationsskolan) var tilltänkta som teoretiska ramverk, innan jag landade i Latour och Callon.

Dock är det roligt att nu få ägna mig lite åt boken ifråga ändå. Den figurerade i ett av papprena på 4S, och kommer sannolikt att finnas med i mer färdigarbetad form. Tanken är att sammanföra Habermas tanke om de problem som uppstår i en mer statsstödd kapitalism med frågan om statens framskjutna roll i att främja vissa snabbkommersialiserbara teknovetenskaper. Målgruppen är väl främst den nygamla typ av STSare som är intresserad av politisk ekonomi.

Just Habermas-boken ifråga har ju inte varit särskilt omtalad på senare år, men värt att notera är Nancy Frasers inspel av boken i kontexten av too-big-to-fail-finansialiserade kapitalismen. Se prat här:

En tanke kring ”Legitimationsprobleme im TechnoWissenschaftlicher Spätkapitalismus

  1. Pingback: Legitimationsprobleme idag | 99, our 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *