Konservatismen är en posthumanism?

Kommenterar idag, på GP Kultur, SvDs debatt om konservativa intellektuella. Min text finns ej på nätet, så återpublicerar här. Längre version kommer sannolikt publiceras framgent, idealt sett i någon publikation om Ior-liberalism.