Klassiker

Open Syllabus är en rolig tjänst – sprang på den via FT idag – har inte sett den förut.

Min kurs om teknik och samhälle på Chalmers cirklar kring en samling klassiker, och via Open Syllabus har jag kollat exakt hur mycket klassiker dessa texter är. Nyckeltexterna i min läslista visar sig vara vanligt förekommande även på andra läslistor. I läsordning:

  • Platon, Staten, nummer 5 på listan av vanligast förekommande titlar.
  • Hobbes, Leviatan, nummer 14 på listan.
  • Marx & Engels, Kommunistiska Manifestet, nummer 4 på listan.
  • de Tocqueville, Om Demokratin i Amerika, nummer 68 på listan.
  • Wiener, On the Human Use of Human Beings, nummer 22 221 på listan.
  • Simon, The Sciences of the Artificial, nummer 3 696 på listan.
  • Baudrillard, Simulacra and Simulation, nummer 1 759 på listan.

Intressant att gubbarna i mitten av listan – Wiener och Simon – ligger så lågt jämfört med Baudrillard. Man kan ju även lägga till att Foucaults Övervakning och Straff är 16 på listan.

Man bör även beakta att topplistan är full av titlar som handlar om akademiskt skrivande – The Elements of Style är den vanligast förekommande boken på läslistor, följd av A Writer’s Reference, samt A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. Kommunistmanifestet är alltså den vanligast förekommande texten som inte är en skrivguide, Staten nummer två.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *