Category Archives: 99-tänk: Visual complexity / mapping

Boksläpp på Pustervik

Nu på onsdag släpps boken Göteborg – mellan segregation och kreativitet.

read more »

Big data och samhälle: Subjektifiering och laboratorium

I veckans Economist recenseras boken Social Physics, som handlar om hur samhällsvetenskapen förändras av big data.

read more »

Fotografi och samhällsvetenskap: Referat

Pratade i onsdags på Gävle Konsthall, i föreläsningsserie arrangerad tillsammans med Gävle Högskola. Här följer ett referat.

read more »

Om fotografi och samhällsvetenskap i Gävle

Nästa vecka pratar jag på Gävle Konstcentrum. Kommer säga något om visuella aspekter av det nyss avslutade projektet från Sri Lanka, samt kanske något om kommande arbete.

Ständigt detta (s)lem

Skriver för närvarande på text om mitt (postdoc-)livs historia, och eftersom avnämaren är akademin kommer follow-the-phlegm/ryggdunksvisualisering/slemboken inte att uppta någon nämnvärd plats. (Inga peer-review-artiklar = ingen relevans whatsoever.) Icke desto mindre är slembegreppet ett viktigt verktyg för att förstå olika skeenden: Roligt att läsa Approximationers analys av Nuders och Östros karriärval.

Om demonstrationer, i vid mening

Tittade förbi Gustav Adolfs torg idag. Där demonstrerades det.

read more »

”Male phlegm” it is

Något om korrekt begreppsanvändning, apropå slem-projektet.

read more »

Missade möten, myllrande monader

En liten post om psykogeografi, och om hur statistik är en form av kisning.

read more »