Föreläsningsschema för februari

Valand, Chalmers Kemi, Arkitekthögskolan Umeå, Tema T Linköping und so weiter.

Från och med måndag kommer jag att hålla en serie föreläsningar på lite olika ställen. Tanken är att dessa prat skall att bygga på varandra, med avstamp i den Whiteheadska/Tardeanska och allmänt spekulativa tanken om att ”allting är samhällen”.

30 januari: ”Everything is a society”, ett möte med Kalle Brolins La Comuna. Konsthögskolan Valand, Göteborgs Universitet. Tid: 15.30 – 18.00. Plats: v.arc studio.

2 februari: ”The political economy of nitrogen”, Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola. Tid: 12.00 – 13.00. Plats: KC, Kemihuset. Mer info.

9 februari: ”The city from an ontological point of view and an ethnographer’s perspective”, Arkitekthögskolan, Umeå Universitet. Tid: 13.00 – 15.00. Plats: Auditorium. Mer info.

22 februari: ”På spaning efter den karbamid som flytt: Etnografiska studier av konstgödsel, kolonialism och kapitalrörelser på den lankesiska sydkusten”, Tema T, Linköpings Universitet. Tid: 13.15-15.00 Plats: Lethe. Mer info.

Serien börjar alltså i diskussioner om varför en pan-psykisk/pan-social ontologi är rolig/nödvändig, och varför den är intressant i relation till konstens försök att få samhällen/händelser att ”tala”. (Valand) Sedan blir det lite prat om döda och levande samhällen – vilka samhällen uppstår kring kemiska föreningar? (Chalmers kemi.) Därefter något om mänskliga samhällen, mer specifikt städer, och om det faktum att de hänger samman av den vet(en)skap som säger beskriva detta samhälle. (Umeå) Till sist återvänder jag till frågan om olika sätt att fånga och representera dessa samhällen-in-the-making. (Linköping)

Något senare under våren kommer det att bli fler prat, vilka fortsätter på det senare temat. Här jag intresserad av hur samhällsforskaren skall hålla samman att både vara ontolog och ontograf. Dessutom är jag intresserad av vad som händer när det visuella blandas in i sociologin/etnografin. En föreläsning kommer att hållas på Global Studies vid Göteborgs Universiteten, en annan på Folkuniversitetet i Göteborg. Mer om dessa prat en annan gång.

En tanke kring ”Föreläsningsschema för februari

  1. Pingback: 99, our 68 » Kvävets politiska ekonomi

Kommentarer är stängda.