Category Archives: Lazzarato

Utan tvekan viktigast just nu

Kortkort om Animismus-utställningen i Berlin.

read more »

”A production of worlds?”

Some information about this Friday’s lecture and conversation with Noko Jeans.

read more »

Att förutspå vad du kommer att göra imorgon

Apropå VD-bytet på Google: Akademiska journalen Surveillance and Society har just släppt ett specialnummer om marknadsföring, konsumtion och övervakning.

read more »

Slutna eller öppna artefakter, Människan eller protesmänniskan

Såg att min text om Det Barnsliga Manifestet, skrivet av Helena Granström, nu publicerats i GöteborgsPosten. Tänkte förklara mig lite.

read more »

I korplinen

Bokförlaget Korpen står i färd med att publicera en hel räcka intressanta samhällsteoretiska böcker. I pipelinen finns även en text av yours truly.

read more »

Kapital/Identität/Macht zwei

New edition of KIM out – you’ll find it at the website or on soundcloud – here is the running order:
read more »

Chelsea, Gillick och Tarde

Rapport från gallerierna mellan tionde och elfte avenyn.

read more »

”Fetishen är alltid faktisk, revolution är alltid virtuell”

Rapport från forskningsfronten; denna gång läser vi ur Deleuze Studies specialbilaga om Marx. Varför är ideologikritiken problematisk, och varför är varufetishism som begrepp mer produktivt? Och varför är Tarde vägen framåt?

read more »