I korplinen

Bokförlaget Korpen står i färd med att publicera en hel räcka intressanta samhällsteoretiska böcker. I pipelinen finns även en text av yours truly.

Nästa vecka – den tionde september – släpps den första svensköversättningen av en introduktion till Deleuze. Förhoppningsvis blir det någon rolig fest där vi kan fira. Senare i höst följer dessutom utgivningen av en Tarde-boostad nyutgåva av Fyra klassiska texter.

I ett utskick från det fina gamla Göteborgsförlaget kan vi även läsa om ytterligare publikationer i pipelinen:

— citat —

Gabriel Tarde: Monadologi och sociologi – texter i urval
Under sin livstid var Gabriel Tarde (1843–1904) en mycket berömd och uppskattad sociolog, men under 1900-talet fick den sociologiska disciplinen en helt annan inriktning när den valde att gå i Emile Durkheims fotspår. Tardes idéer var länge så gott som bortglömda. Nu håller han på att återupptäckas och utnyttjas av en ny generation tänkare, och för första gången finns nu denna okonventionella filosof och sociolog i svensk översättning. Den här boken består av utdrag ur hans viktigaste texter: Imitationens lagar, Publiken och opinionen, Ekonomisk psykologi, samt De sociala lagarna. Den filosofiska essän Monadologi och sociologi återges i sin helhet.

Karl Palmås: Kvasiradikaler och kreativ revolution
Sveriges vassaste samhällsteoretiker ger ut en meditation över den tidigare så heliga gränsen mellan politisk aktivism och företagande – en gräns som tycks bli allt grumligare. Palmås diskuterar vilka möjligheter och risker som denna utveckling bär med sig, samt vilken roll entreprenören kan spela i en tid då vi mer än någonsin betraktar oss själva som slavar under Ekonomin.

— slut citat —

In addition to förlagets eleganta beskrivning av texten kan vi tillägga att min text är en sammanställning och vidareutveckling av ett antal föreläsningar som jag höll i höstas (KTH, MAH, CTH, Södertörn). Boken är tänkt som ett litet inlägg i diskussionen om ”samhällsentreprenörskap”, utifrån exempel som The Pirate Bay, Dem Collective, Percy Barneviks initiativ Hand in Hand, Noko Jeans, och Johan Lindeberg.

Rent teoretiskt går resonemanget från STSiga perspektiv (Latour, Haraway och Callon) till mer Kapitalismus-kritiska sådana (Lazzarato, Boltanski & Chiapello, Zizek) – med en Latour<>Lazzarato-brygga som utgörs av Tarde. Förhoppningsvis kan detta bli ett bra komplement till alla de Schumpeter-influerade perspektiv som idag dominerar studiet av entreprenörernas roll i ekonomin. Tror att det kan bli fint.


PS. Apropå kvasiradikalism och The Pirate Bay – ni har väl inte missat att antologin Efter The Pirate Bay nu finns ute som pdf?

2 tankar kring ”I korplinen

 1. Stefan Molnar

  Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan de Schumpeter-influerade perspektiven på entr och de inriktningar som du beskriver?

 2. Kalle P Inläggsförfattare

  Hej Stefan – detta tas upp specifikt i boken, men lite kort kan man säga att det handlar om

  1 – synen på entreprenören som mänskligt subjekt (att prata om ”handlingens man” är inte helt kompatibelt med de perspektiv på ”människan efter Människan” och smittontologi som vi bollat med de senaste åren)

  2 – synen på demokratins plats och uttryck (kan demokrati/politik vara någonting som kan&bör hållas inom det representativ-politiska och civilsamhälles-deliberativa sfärerna?)

  3 – synen på vad det är som gör att der Kapitalismus am Ende är dödsdömd…

  Spännande, va?!!

Kommentarer är stängda.