GE och återuppfinnandet av uppfinnandet

Uppenbarligen har det varit lite snack i business-kretsar kring General Electrics trixande med #leanstartup-grejen.

Den nya trenden inom entreprenörskap/innovation har alltså testats av storföretaget GE, och resultatet är… en kyl. Föga disruptive. Detta är lätt att håna denna lilla berättelse – se exempelvis här. Samtidigt skall man kanske inte vänta sig att storföretagets experiment finns till för att skapa mer innovativa produkter. I linje med ”reinventing invention”-tesen handlar det snarare om att finna sätt att dra ned på företagets egna labbkostnader genom att göra omvärlden till ett laboratorium.