Kartan och territoriet inom stadsutveckling: Ett samtal med Per Wirtén

Här är en ljudupptagning från samtalet som hölls på Mistra Urban Futures, den 24e maj förra året.

Det debatteras en del om så kallad diskursurbanism just nu – se HulterTunström, Forsemalm, Wirtén – så jag tänkte att det kan vara intressant att detta samtal kom ut på nätet. Inbjudan löd:

Kartan och territoriet inom stadsutveckling: Hur bidrar bilder av urbanitet till stadens omvandlingar?

I Där jag kommer från skriver Per Wirtén fram förortens historia – en historieskrivning som delvis hamnat i skuggan av de senaste årens fokus på innerstadens karaktäristika. I ett samtal med Karl Palmås (Chalmers) kommer Wirtén diskutera glappet mellan stadens faktiska territorium och de mentala/materiella kartor som styr den praktiska stadsutvecklingen. Samtalet kommer att utgå från såväl Wirténs arbete som den forskning som pågår inom Mistra Urban Futures-projektet ”Cities as Value Networks”.

Här är lite hållpunkter som jag noterade när jag klippte samman det hela:

Intro – Per säger något om sig själv, och om Tvärstaden. (Manifestet just släppt.)
5.10 – Något om diskursiva kartor, och därefter något om mer materialiserade dito.
6.35 – Per om innerstads- eller stenstadsdoktrinen.
11.30 – Om staden som maktordning.
25.10 – Här har jag klippt, kan vara bra att veta. (Generellt sett har jag putsat en hel del – för dåligt ljud på frågorna från seminariedeltagarna. Per talar bland annat om rapporten ”Livsstilar och konsumtionsmönster i Stockholm” – detta försvann för att det hamnade ur kontext.)
25.20 – Vad utmärker stenstadsdoktrinen?
33.00 – Kan man prata om doktrinen som någonting annat diskursiv? Är den materialiserad? Graeber om nationalekonomins roll.
35.00 – Borgerlig separation mellan privat och offentlig, allmänningars roll.
39.20 – Gentrifiering som emic- respektive etic-begrepp.

2 tankar kring ”Kartan och territoriet inom stadsutveckling: Ett samtal med Per Wirtén

 1. Magnus

  Såg att länken i min tweet blev konstig. Rätt ska vara http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=Tv%E4r%2D


  Tvär-

  Förstärker något precis som ”skit-” eller ”jätte-” kan göra.

  Används i Göteborg med omnejd.

  Tvärbra låt! = Jättebra låt!
  Tväräcklig mat! = Skitäcklig mat!

  ”Den här spliffen var tvärbra, är redan tvärbäng!”

Kommentarer är stängda.