Det finns ingen gröna vågen-retreat

Om en vecka släpps boken Tänk grönt: 21 texter om framtiden.

Jag är med och skriver om ideologi; vill ju få in Dewey, Guattari, Haraway, Latour och inte minst DeLanda i det gröna samtalet. Kapitlet, som heter ”Efter Naturen, bortom miljörörelsen”, är ytterligare ett försök att bryta med de primitivistiska skogsmulle-tendenser som många fortfarande associerar med de gröna. För det är ju så:

Vår framtid kommer att bestå av alltmer raffinerade hybrider, för det finns inte längre något förteknologiskt ’urtillstånd’ eller någon ’gröna vågen’-retreat av ren natur att återvända till.

(I själva verket har ju denna Natur aldrig funnits – men i texten lutar jag mig mot Haraways tankar om att vi nu, efter transgenen, fått det ännu svårare att tänka att det finns en Natur ”därute”.)

I texten finns även lite andra teman, som kanske känns igen sedan tidigare: Kapitalismus som anti-marknad, samt skillnaden mellan att tänka samhället-som-organism eller samhället-som-ekosystem.

Boksläppet hålls på Restaurang Ljunggren, Götgatan 36, Stockholm, 18.00 och framåt.

Uppdatering, torsdag 18.00: Med ”om en vecka” menas torsdagen den 12e maj.