Inte alls kallt

Fick till slut ihop ett papper till den sjätte ”Surveillance and Society”-konferensen.

Mitt papper – abstract här – landade till slut i en Tardeansk analys av GPS-surfandet. Detta blir ett av de empiridrivna resonemang, där jag gick in i fältarbetet ganska säker på att jag skulle skriva om en sak – narcissism, alienation, Ge-stell, abstraktion – men kände att dessa begrepp inte riktigt gjorde materialet rättvisa. (Började tänka i dessa termer halvvägs genom fältarbetet.)

Så, istället för en text om den kalla teknologin som dödar det själfulla surfandet blev det ett uppfångande av Latours Tardeläsning. Moderniteten är inte uppkomsten av kall abstraktion, utan innebär snarare ett förfinande av maskorna i maskinen för spridandet av imitationer (”ekonomin” alltså). Detta förlängande av nätverk och finkalibrerande av ”värdemätare” ökar istället temperaturen.

So it is in the economic world, and nowhere, not even here, do I perceive traces of a refrigerating transformation of man in a less and less passionate and more and more rational direction. (Tarde {1902}, citerad och översatt av Latour & Lépinay, 2009: 23-24)

Skall för övrigt bli intressant att kolla vad annat som presenteras i Barcelona nästa månad.

En tanke kring ”Inte alls kallt

  1. Pingback: Surfstudier |

Kommentarer är stängda.