Den göteborgska nymaterialismen smittar

Expressen Kultur kan man läsa en underhållande text om de göteborgska kulturtidskrifternas – och göteborgarnas? – kärlek till materialismen.

Framförallt är det OEI och Glänta som får representera den göteborgska materialismen, men bilden av världen som ett flöde av materia-energi har ju även beskrivits i Ord & Bild. (I allmänhet är det nya former av materialism som diskuterats – alltså är det mer korrekt att tala om en nymaterialism.) Mot denna göteborgska nymaterialism ställs den Stockholmska postigheten, representerad av Arena. (Stockholmstidskriften har ju kritiserats för att den varit för postig och navelskådande för arbetarnas bästa.)

Expressen-texten är underhållande, så det känns lite tråkigt att behöva påpeka att skribenten inte verkar ha någon koll på varken nymaterialism eller dess spridning i Sverige.

Med andra ord – även Stockholm har smittats av nymaterialismen; Expressen Kultur har bara råkat publicera sin text under inkubationstiden. Oavsett Expressen: Detta är ju självklart som det skall vara – lilla Göteborg kan ju inte vara något annat än en plats för smitta, allt i enlighet med hamnstadens abstrakta maskin. Kom ihåg Foucaults bidrag till stadens smittontologi:

En hamn, som dessutom är en örlogshamn, utgör med sitt omlopp av varor, med sina mer eller mindre tvångsrektryterade sjömän som mönstrar på och av, med sina sjukdomar och epidemier, en ort där desertering, smuggling och smitta frodas, där farliga blandningar möts och förbjudna omlopp korsas. (Övervakning och straff, s. 169-170)

HDK-studenten Åsa Frölander har grävt upp ett citat från en före detta rektor på Göteborgs Universitet, som är inne på samma spår:

Uppsaliensare och lundensare kommer att finna, att deras kamrater i Göteborg försvinner i gatubilden. Våra vänner från Stockholm kommer förgäves att spana efter prinsessor av blodet. Det enda vi kan erbjuda är ett fönster som alltid står öppet mot världen. Det fönstret släpper in ett luftdrag som tycks vara hälsosamt för frihetens och upproriskhetens bakterier.

Lämpligt nog hette rektorn Hjalmar Frisk. Just nu kan man köpa t-tröjan eller väskan här.

Uppdatering, 15:35: Denna gång diskuterar vi hos ChrisK.