Om att objekt-orientera

Igår gick workshopen om objektorienterad metod av stapeln. Tänkte bara posta en kort rapport och ett par bilder – återkommer senare med något längre.

Vi var alltså sexton personer som sågs för undersöka vad objektorienterad ontologi kan innebära för konkreta forskningsändamål: Vilka nya frågor kan vi börja ställa? Vilka nya ”grejer” kan vi börja intressera oss för?

Objects I

Upplägget var enkelt: Marcus inledde med en intro till OOO, med fokus på Harman, och jämförelser med Latour. Därefter följde en diskussion om de grejer som workshop-deltagarna redan intresserat sig för. Om mina anteckningar stämmer pratade vi, i tur och ordning, om:

  • Det arkeologiska objektet i allmänhet (hur tänka ett objekts historia med OOO?), och ett visst objekt från år 800 e.kr. i synnerhet.
  • Människan som objekt; hur tänka kring människor på icke-antropocentriskt vis? (”Vilket är det där konstiga djuret som spelar bandy?”)
  • Situationen i vilken två straighta män, i jobbsituation, på ett högst märkbart vis (för dem själva och för utomstående), blir betagna av varandra. Vilket är ”objektet” i denna situation?
  • Bänken som byggts för att omöjliggöra vissa egenskaper eller ”affordances” – mer specifikt inte möjliggöra att någon lägger sig på den. (I vilken utsträckning kan mänskliga intentioner kontrollera undandragna egenskaper?)
  • Levande nanostrukturer, och livet som egenskap hos objekt.
  • Är klass ett objekt, ett pseudoobjekt, eller ett aggregerat objekt? Och vad är då statistiken med vilken detta objekt ”fångas”?

Objects II

Som vanligt blir det alltid roligt när så heterogena ”grejer” diskuteras, av folk som vet mycket om sina respektive objekt. Jag ser nog diskussionen om dessa objekt som början på en längre diskussion – det kändes inte som att ämnet direkt uttömdes… så det kanske blir fler workshops?

Make it happen // Abstract

Vi har dessvärre ingen dokumentation av det hela, bortsett från lite foton och den abstrakta mappningen ovan, men jag kan tänka mig att några bloggposter kommer att skrivas.

– – –

Uppdatering måndag morgon: Thomas om sammankomsten.

Uppdatering tisdag morgon: Fredrik och Johan om densamma.

Uppdatering onsdag morgon: Johan har skrivit lite till, jag har skrivit något.