Category Archives: Magi

Demokratins fulhet

Har tjatat ett tag om Runcimans The Confidence Trap, men den är verkligen en bra ingång i Tocquevilles Ior-liberala syn på demokratin. Inte minst är resonemanget relevant i relation till hur vår demokrati hanterar flyktingsituationen.

read more »

Spådomstips inför vintersolståndet

Facebook påminde mig om den gång i tiden då man hade tid med vintersolståndsföreläsningar.

read more »

Lovsång till… ekonomisk antropologi

Mer än bara imperialistarv.

read more »

Trolldom vs magi

Något om Isabelle Stengers Capitalist Sorcery.

read more »

Nysaklighet, post-expressionism, magisk realism

För några månader sedan föreslog Rasmus att spekulativ realism-grejen borde ses som en slags ”nysaklighet”. Finns det eventuella paralleller mellan dagens SR-diskussion, och de samtal som fördes vid genombrottet för den tyska rörelse som fick namnet ”Neue Sachlichkeit”?

read more »