Category Archives: Runciman

Designing Consent

The article on design thinking and democracy is published. Here is some background on it.

read more »

Demokratins fulhet

Har tjatat ett tag om Runcimans The Confidence Trap, men den är verkligen en bra ingång i Tocquevilles Ior-liberala syn på demokratin. Inte minst är resonemanget relevant i relation till hur vår demokrati hanterar flyktingsituationen.

read more »

Det europeiska ögonblicket?

Göran Rosenberg talade i söndagens Godmorgon Världen om att EU står inför någon slags sanningens minut.Institutionerna står till synes handfallna inför de kriser som präglar medlemsländerna – och samtidigt är det just samarbetande länder som kan finna någon slags lösning. 

read more »

Ehnmark om Tocqueville

Något om Anders Ehnmarks Slottet: En essä om Alexis de Tocqueville.

read more »

Alternativa demokratier

Lyssnade häromdagen på SR P1s Filosofiska rummet om ”Demokratins alternativ”. Tänkte på tre saker.

read more »