The Economist om academies och vinstutdelning

Kortis om att senaste numret av The Economist utvärderar brittiska skolreformen.

Det finns såklart mycket att säga om detta, men ”låt oss konstatera” (vem var det nu igen som sade så?) att de gillar den autonomi som skapats av academies-reformen. (Läs mer om academies i min del av Cogito-rapporten om EUs gröna partiers syn på vinst i välfärden.) Låt oss även konstatera att det i UK varit självklart – åtminstone initialt – att dessa academies inte är obegränsat vinstutdelande bolag.

Däremot lite besynnerlig slutsats de hamnar i – att en eventuell koncentration av ägarskapet inom sektorn kan motverkas av att låta just obegränsat vinstutdelande bolag driva academies. Den svenska erfarenheten – som skribenten ju refererar till – skulle ju knappast tyda på att vinstutdelning på något sätt skulle motverka ägarkoncentration.

Dessutom – här finns även en ytterligare poäng som jag  brukar peka på: Den autonomi som vi alla vurmar för riskerar att undermineras av just sådan vinstutdelning. Skribenten borde kunna se vartåt det barkar – UK har ju redan upplevt haft en ”semi-skandal” i anslutning till svenska Internationella Engelska Skolan.