Bogdanor om UKs framtida direktdemokrati

Smet igår in på en föreläsning som brittiske statsvetaren Vernon Bogdanor (skriver ofta i DN) höll på Gresham College.

Ämnet var rätt torrt – håller UK sakta men säkert på att skaffa sig en formell konstitution? Bogdanor lyckades dock lätta upp tillställningen någorlunda; hans tes var att Storbritannien alltmer börjar skaffa sig lagstiftningar som inte längre underordnas den suveränitet som parlamentet historiskt sett har åtnjutit. Detta gäller främst inom områden som devolution, EU och mänskliga rättigheter.

Detta innebär att den brittiska regeringen – i motsats till vad man kanske kan tro – inte givits ökade friheter att styra som den vill. I själva verket finns det nu fler checks and balances än tidigare. (Vet dock inte om detta gäller den innersta kretsen kring Blair, som ju blivit mer av en president under senare år.)

Problemet, menar Bogdanor, är dock att dessa checks and balances endast lett till att makt delats mellan politiker (och andra makthavare) – ”folket” har inte vunnit på den nya maktdelningen. Detta måste – om man skall tro VB – ändras framöver. Brittiska politiker har något val än att släppa in mer direktdemokrati.

Skälen till varför detta måste ske är välkända: Lägre medlemskapstal i partier; bristande tilltro till folkvalda; att politiska val nu handlar om vem som är bäst ”manager” av samhällsapparaten – inte om vem som står för den bästa samhällsmodellen.

VB talade om att direktdemokratin måste släppas in på fler områden – exempelvis inom vård/skola/omsorg, på lokal nivå, där folkvalda och experter normalt sett har monopol. Alltså – framtidens välfärdsinstitutioner måste bygga in medbestämmande på nya, innovativa vis.

Detta är för övrigt något som även Tony Giddens pratar om, i termer av ”generative politics” – staten har blivit för avlänkad från folket, och för att bevara tilltron till offentliga sektorn måste den öppnas upp för ytterligare medbestämmande.

Detta leder mig till att tänka på en framtid där Public Interest Companies tar över fler av de storskaliga offentiga tjänsterna, och där olika former av sociala företag tar över de småskaliga verksamheterna. Här tror jag att den nya bolagsform som skapats i Sverige – som jag skall prata om i Helsingfors imorron – kan komma till pass… om regeringen lyckas skapa ett lämpligt ramverk kring den.

2 tankar kring ”Bogdanor om UKs framtida direktdemokrati

Kommentarer är stängda.