Lite nya texter

En del av mina nya texter som publicerats under 2023.

Design is corrupting”, i The Design Journal, som i sin tur är en kortversion av The Corruption of Codesign. Båda texterna handlar om vad som händer när man applicerar politisk-teoretiska begreppet realism på designteori.

Absent futures in Gothenburg’s jubilee architecture”, som presenterades på NORDES och handlar om mitt nya forskningsprojekt om Göteborgs nya jubileumsarkitektur och dess framtidsbilder.

Bildung and ’how to think’ like an engineer”, ett kapitelutkast till kommande bok om bildning inom teknisk utbildning.

Caring for the monstrous algorithm: attending to wrinkly worlds and relationalities in an algorithmic society”, preprint av kommande STS-antologi – närstudie av Anders Tegnells och Neil Fergusons sätt att tänka pandemi.

Design in Marketization: The Invention of Car Safety in Automobile Markets”, artikel där material från min avhandling passas in i skärningspunkten mellan design studies och ekonomisk sociologi.

Peace Piece: On the Machiavellian Moment in Organizational Innovation”, bokkapitel där de musikologiska aspekterna av David Starks dissonans-begrepp leks med.

Implicit values in the recent carbon nanotubes debate”, artikel som analyserar forskardispyt om huruvida kolnanorör bör fasas ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *