Deleuzekonferensen: Dag 1

Såhär efter första dagen kan man konstatera att…

1. Deleuzeläsarna ännu inte utvecklat en ny -ism. Spännvidden är stor – idag talades det om littvetenskap, övervakning, metafysik, matematik, etik och politik. Ingen homogenitet, inget rot-träd, ingen ”rätt” läsning av Deleuze. Puh!

2. Forskare som är intresserade av Deleuze dessvärre trots allt måste passa in sig i akademins rot-träd, och skriva för katedraliska akademiska journaler. Ian Buchanans mål med konferensen är, uppenbarligen, att stärka den slutna journalen Deleuze Studies. Tråkigt.

3. Christophers presentation av panspektrocismens fyla – se nedan – togs emot mycket väl. Roligt!