”Open source”-valutor: Rushkoffs farliga idé

I en nyutkommen bok talar Douglas Rushkoff om alternativa valutor i termer av ”open source currency”.

Boken ifråga heter What is Your Dangerous Idea?, och redovisar de farliga tankar som närs av en samling forskare; framförallt naturvetare. 

Hur kan någon uppfatta sina idéer som ”farliga”? Well, det handlar om tankar som inte passar in i de sociala, moraliska eller emotionella hållningar som präglar samtiden. Förordet är skrivet av Steven Pinker (evolutionär psykolog, tar gärna arv-positionen i debatten om arv kontra miljö), och efterordet av Richard Dawkins (Darwinist och frispråkig ateist) – ni fattar grejen.

Hur som helst – ”open source”-valutorna känns faktiskt ganska dangerous i ordets rätta bemärkelse (ie. farliga på ett bra sätt). Denna tanke har Rushkoff tänkt på och skrivit om länge – dels i sitt papper Open Source Democracy (skrivet för Demos), dels på andra ställen.

Enligt Rushkoff var valutor ursprungligen open source – det var först under renässansen som kungadömen gjorde det olagligt att starta din egen valuta. Alltså utrotades basarvalutorna, till förmån för kungarnas katedralvalutor. Sedan dess har vi levt med tanken på en enda valuta, som kontrolleras av en central instans – nu Riksbanken, Bank of England, ECB, The Fed osv.

Nu, med hjälp av nya media – både Internet och mobiltelefoner – har det blivit lättare att starta och använda egna valutor. Detta kan skapa nya verktyg för att lösa kreditfrågor i ekonomin – exempelvis för att få lokala ekonomier i vissa stadsdelar att inte dräneras på pengar som skulle kunna investeras för urban utveckling.

Valutadiskussionen är ju en gammal sådan – exempelvis var ju Keynes inne och rotade i den. Det som är spännande är att återigen ser vi hur datorvärldens metaforer (eller, om ni vill, abstrakta maskiner som också finns i datorvärlden) har blåst liv i gamla tankar – och gjort att de mejkar lite mer sense.

Om ni vill läsa mer om själva valutorna och hur de fungerar, kolla in exempelvis Open Money.

En tanke kring ””Open source”-valutor: Rushkoffs farliga idé

  1. psykolog

    Om stress är något som besvärar är det inte fel att hitta en coach som kan ge vägledning och råd. oftast bara att coachen vägleder fram mot målen.

Kommentarer är stängda.