Gästspel på Handelsbloggen: Public Interest Companies och makt-mapping

Här följer tisdagens post på Handelsbloggen…

Sitter och gör lite anteckningar från gårdagens dialogmöte om stadsutveckling i Göteborg, där politiker, stadsplanerare och kulturarbetare medverkade. Bland annat diskuterade vi huruvida aktiebolagsformen är en lämplig struktur för att bedriva kommunal verksamhet.

I Storbritannien experimenterar man nämligen med nya företagsformer för att bedriva liknande verksamheter – transparenta, icke-vinstutdelande företag, där en bred samling intressenter (inte bara politiker) sitter med i styrelsen. Dessa Public Interest Companies finns nu inom sjukvård, vattenförsörjning, och transport.

Ett av målen med denna struktur är att decentralisera styrningen av verksamheten, så att chefer och anställda tillåts bli mer självbestämmande. Detta sker dock utan att verksamheten privatiseras i vanlig mening – allmänintresset tillåts fortfarande vara rådande.

En annan poäng med att skapa denna nya företagsform är att främja pluralism och demokrati inom den offentiga sektorn. Aktiebolagsformen, tycker britterna, leder nämligen till att för få medborgare blir delaktiga i beslutsfattandet.

Ett sätt att åskådliggöra denna brist på pluralism är att använda sig av ”visual complexity mapping” och social nätverksanalys. Detta sätt att visualisera stora datamängder har blivit populärt inom både konstvärlden och inom naturvetenskapen.

En visual complexity-bild av styrelseledamöter i Göteborgs kommunala bolag, med data samlade från årsredovisningar, ser ut som följer:

Styrelseledamöter i kommunala bolag

(Klicka här för att se på nära håll.

Det som är spännande är att denna metodik lyckas fånga kvalititativa, ”mjuka” variabler som inflytande och ”gängbildning”, med kvantitativa metoder. Det är alltså en utveckling ifrån de senaste decenniernas ”science wars”, som splittrat naturvetare och kulturvetare. Jag och min forskarkollega Johan på Statsvetenskapliga institutionen funderar på att utveckla denna analys av Sveriges företag, offentliga såväl som privata – får se om det blir av.

För andra bra exempel på visual complexity och mapping, se Seed Magazine, visualcomplexity.com, samt theyrule.net .

En tanke kring ”Gästspel på Handelsbloggen: Public Interest Companies och makt-mapping

  1. Pingback: Göteborgs starka män | Mothugg

Kommentarer är stängda.