Gårdagens prat

Här är bilderna jag pratade kring under min presentation på NYU-konferensen.

Kortkort – hade bara en kvart på mig – men försöker alltså bygga in lite av Whiteheads prat om mellanrummens roll i såväl mänskliga som mer generella samhällen. (””¦ the singularity of living societies, what justifies them as such, should be called ’a culture of interstices’.”)

Skall nu ned mot universitetet igen, för session om etnografi.